We use cookies to deliver the best possible experience on our website. To learn more, visit our Privacy Policy.
By continuing to use this site, or closing this box, you consent to our use of cookies.X

SilverPush ra mắt Mirrors – Công nghệ nhận diện đối tượng quảng cáo

PUBLISH DATE: 22 November 2018

Hôm nay, tại Singapore, Silver Push ra mắt Mirrors – sử dụng AI với thị giác máy tính để nhận diện logo thương hiệu, khuôn mặt, cảm xúc và đối.